Goce Delcev UniversityРаспоред парен семестар 2019/20 г. - FPTN
Распоред3/19/2020
raspored-p-2019-20-256.mfw 2:38 PMГрупи
Индустриска логистика, Кавадарци, 2 сем., стд. Индустриска логистика, Кавадарци, 4 сем., 45 стд. Индустриска логистика, Кавадарци, 6 сем., 45 стд.
Геологија, Прилеп, 2 сем., стд. Геологија, Прилеп, 4 сем., 15 стд. Геологија, Прилеп, 6 сем., 15 стд.
Геологија, Прилеп, СИТЕ НАСОКИ, 8 сем., стд. Рударство, Прилеп, 2 сем., стд. Рударство, Прилеп, 4 сем., 22 стд.
Рударство, Прилеп, 6 сем., 22 стд. Рударство, Прилеп, 8 сем., 17 стд. Геологија, Скопје, 6 сем., стд.
Геологија, Скопје, 8 сем., 10 стд. Дизајн на мебел и ентериер, Штип, 2 сем., стд. Дизајн на мебел и ентериер, Штип, 4 сем., стд.
Дизајн на мебел и ентериер, Штип, 6 сем., стд. Географија, Штип, 2 сем., стд. Географија, Штип, 4 сем., стд.
Географија, Штип, 6 сем., стд. Геологија, Штип, 2 сем., стд. Геологија, Штип, 4 сем., стд.
Геологија, Штип, 6 сем., 8 стд. Геологија, Штип, 8 сем., 6 стд. Индустриска логистика, Штип, 2 сем., стд.
Индустриска логистика, Штип, 4 сем., стд. Индустриска логистика, Штип, 6 сем., 24 стд. Инженерство за заштита на животна средина, Штип, 2 сем., стд.
Инженерство за заштита на животна средина, Штип, 4 сем., стд. Инженерство на животна средина, Штип, 6 сем., стд. Инженерство на животна средина, Штип, 8 сем., стд.
Рударство, Штип, 2 сем., стд. Рударство, Штип, 4 сем., стд. Рударство, Штип, 6 сем., 17 стд.
Рударство, Штип, 8 сем., 17 стд.  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (3/19/2020 14:38)