Goce Delcev UniversityРаспоред непарен семестар 2018/19 г. - EF
Распоред11/15/2018
raspored-n-2018-19-811.mfw 8:26 AMГрупи
Економски, Скопје, 1 сем., стд. Економски, Скопје, 3 сем., 18 стд. Економски, Скопје, 5 сем., 22 стд.
Економски, Скопје, 7 сем., 26 стд. Економски, Струмица, Финансии, 3 сем., 28 стд. Економски, Струмица, Финансии, 1 сем., стд.
Економски, Струмица, МП, 1 сем., стд. Економски, Струмица, 5 сем., 27 стд. Економски, Струмица, 7 сем., 31 стд.
Економски, Струмица, Менаџмент и претприемништво, 3 сем., 14 стд. Економски ф. - Финансии, Штип, 1 сем., стд. Економски ф. - Штип, Бизнис економија, 1 сем., стд.
Економски ф. - Штип, Менаџмент и претприемништво, 1 сем., стд. Економски ф. - Штип, Маркетинг менаџмент, 1 сем., стд. Економски ф. - Штип, Сметководство и ревизија, 1 сем., стд.
Економски факултет, БФО, Штип, 5 сем., 13 стд. Економски факултет, СФР, Штип, 5 сем., 14 стд. Економски факултет, МП, Штип, 5 сем., 6 стд.
Економски факултет, Штип, 7 сем., 7 стд. Економски ф. - Финансии, Штип, 3 сем., 16 стд. Економски ф. - Менаџмент и претприемништво, Штип, 3 сем., 15 стд.
Економски ф. - Бизнис економија, Штип, 3 сем., 12 стд. Економски ф. - Маркетинг менаџмент, Штип, 3 сем., 15 стд. Економски ф. - Сметководство и ревизија, Штип, 3 сем., 22 стд.Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (11/15/2018 08:26)