Распоред непарен семестар 2017/18 г. - STRUMICA

ФОН - Одделенска насока,Струмица,3 сем., стд.
   Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
 
08:00
 
Социјална педагогија / Современи тенденции во естетското воспитание (МЕНТОРСКИ)
Ред. проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓиева
ФОН - Одделенска насока,Струмица,3 сем., стд. ФОН - Предучилишна насока,Струмица,3 сем., стд.
Училишна педагогија (МЕНТОРСКИ)
Ред. проф. д-р Соња Петровска
ФОН - Одделенска насока,Струмица,3 сем., стд.
Литература за деца (МЕНТОРСКИ)
Ред. проф. д-р Блаже Китанов
ФОН - Одделенска насока,Струмица,3 сем., стд.
Основи на природните науки (МЕНТОРСКИ)
Ред. проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
ФОН - Одделенска насока,Струмица,3 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00
 
Вежби, Училишна педагогија
Помлад асс. м-р Јадранка Бочварова
ФОН - Одделенска насока,Струмица,3 сем., стд.
Здравствено воспитување / Еколошко воспитание (МЕНТОРСКИ)
Ред. проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
ФОН - Одделенска насока,Струмица,3 сем., стд. ФОН - Предучилишна насока,Струмица,3 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1 13.10.2017 17:03
Goce Delcev University