Распоред непарен семестар 2017/18 г. - FON

ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд.
   Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
 
08:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социологија на образование (П+В)
ФОН - Предавална 6 , 25 места
Доц. д-р Даниела Јакимова
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд.
Македонски јазик со култура на изразување
ФОН - Предавална 3 , места
Вонр. проф. д-р Виолета Николовска
ФОН - Одделенска настава, Штип,1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд.
 
 
 
 
09:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30
 
Спорт и рекреација (OД 11.00 до 12.00 Ч.)
Спортска сала „Јордан Мијалков“
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд. ФОН - Педагогија, Штип,1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30
 
Психологија (П+В)
ФОН - Предавална 3 , места
Ред. проф. д-р Стеван Алексовски
ФОН - Одделенска настава, Штип,1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд. ФОН - Педагогија, Штип,1 сем., стд.
Историја на педагошките идеи / Методика на почетно читање и пишување (П+В)
ФОН - Предавална 2 , 24 места
Доц. д-р Ирена Китанова
ФОН - Одделенска настава, Штип,5 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,5 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30
 
Етика во образованието (П+В)
ФОН - Предавална 3 , места
Доц. д-р Трајче Стојанов
ФОН - Одделенска настава, Штип,1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30
 
Психологија
ФОН - Предавална 3 , места
Ред. проф. д-р Стеван Алексовски
ФОН - Одделенска настава, Штип,1 сем., стд. ФОН - Педагогија, Штип,1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд. Англиски јазик - двете насоки, Штип, група 2,5 сем.,22 стд. Германски јазик - Наставна , Штип,5 сем., 13 стд.
Македонски јазик - Штип,5 сем.,8 стд. Англиски јазик - двете насоки, Штип, група 1,5 сем.,22 стд. Германски јазик - Преведувачи, Штип,5 сем., 2 стд.
Развојна психологија (П+В)
ФОН - Предавална 3 , места
Ред. проф. д-р Стеван Алексовски
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип,1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
16:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1 13.10.2017 17:11
Goce Delcev University