Распоред непарен семестар 2018/19 г. - FON

ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд.
   Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
 
8.30
 
Психологија
ФОН - Предавална 3 , места
Ред. проф. д-р Стеван Алексоски проф. д-р Љупчо Кеверески
ФОН - Одделенска настава, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Педагогија, Штип, 1 сем., стд. Германски јазик - Наставна и преведувачи, Штип, 5 сем., 16 стд.
Турски јазик - Наставна и преведувачи, Штип, 5 сем., 7 стд. Македонски јазик - Книжевност, Штип, 5 сем., 13 стд. Англиски јазик - двете насоки, Штип, група 1, 5 сем., 18 стд.
 
 
 
 
 
 
Социологија на образованието
ФОН - Предавална 8 , 25 места
Доц. д-р Даниела Коцева
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30
 
 
 
 
 
 
 
Вежби, Социологија на образованието
ФОН - Предавална 8 , 25 места
Доц. д-р Даниела Коцева
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
11.30
 
Вежби, Психологија
ФОН - Предавална 3 , места
Ред. проф. д-р Стеван Алексоски проф. д-р Љупчо Кеверески
ФОН - Одделенска настава, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Педагогија, Штип, 1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30
 
Македонски јазик со култура на изразување/ Македонски јазик во јавна употреба
ФОН - Предавална 3 , места
Ред. проф. д-р Виолета Николовска
ФОН - Одделенска настава, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Педагогија, Штип, 1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30
 
Развојна психологија
ФОН - Предавална 1 , места
проф. д-р Љупчо Кеверески
ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд.
Вежби, Македонски јазик со култура на изразување
ФОН - Предавална 3 , места
Ред. проф. д-р Виолета Николовска
ФОН - Одделенска настава, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Педагогија, Штип, 1 сем., стд.
 
 
 
Спорт и рекреација (од 14.00 до 15.00)
Спортска сала „Јордан Мијалков“
ФТБЛ - Гастрономија, Штип, 1 сем., 50 стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
15.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30
 
 
 
 
 
 
 
Етика во образованието
ФОН - Предавална 7 , 25 места
Доц. д-р Трајче Стојанов
ФОН - Одделенска настава, Штип, 1 сем., стд. ФОН - Предучилишно воспитување, Штип, 1 сем., стд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 11/4/2018 17:22
Goce Delcev University