Календар на настани

Претходен месец Претходен ден Нареден ден Нареден месец
Преглед по година Преглед по месец Преглед по недела Преглед на денот Пребарувач Скокни на месец

Втора колоквиумска недела (парен семестар)

Од Понеделник 22 мај 2017
До Сабота 27 мај 2017
Прегледи : 927

Се организира и реализира од страна на предметните наставници и соработници и информирање на студентите. Резултатите од колоквиумот се внесува во еиндекс од страна на наставниците и соработниците.

Назад