Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии

Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии - март 2017 г.

Информација за уплата на финансиски средства за студентите од прв циклус на студии

Се информираат студентите од прв циклус на студии дека уплата на финансиски средства за надоместоците за студирање на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип може да ги реализираат преку уплата на:

Соопштение за сите студенти

Почитувани студенти, документите за студирање се подигаат кај референтите за студентски прашања на соодветниот факлултет.

Наставата во летниот семестар почнува на 20 февруари

Сите наставни центри и факултети на Универзитетот „Гоце Делчев“ со настава во летниот семестар започнуваат на 20 февруари...

Распоред Институт за јазици - Интернационални студенти

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ, ИДНИ НАШИ СТУДЕНТИ

Соопштение за 2 циклус студии

Се известуваат сите постдипломци дека е заверката на зимски семестар, пријавувањето на испити за февруарска сесија и упис на летен семестар ќе се одвива од 30.01.2017 до 03.02.2017. Потребно е да се приложат:

Информација за продолжување на рокот за пријавување на испити во Февруарска Втора испитна сесија 2017 (втора декада)

Се информираат сите студенти од прв циклус на студии дека рокот пријавување на испити во Февруарска Втора испитна сесија 2017 (втора декада) е продолжен заклучно со 04.02.2017 година, 23.59 часот.

Пријавување на испити во Февруарска двојна сесија 2017 година

Се информираат студентите од прв циклус на студии дека е потребно да реализираат навремена уплата на финансиски средства за пријавување на испити во Февруарска (двојна) сесија 2017 година.

Соопштение за трет циклус на студии

Продолжување на рокот за запишување на трет циклус студии. Студентите на трет циклус студии може да се запишуваат и на 3, 4 и 5.1.2017 година.

Соопштение за студентите на втор циклус на студии на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН во учебната 2016/2017 година дека за предметите се  ангажирани следните професори, соодветно: