Пријавување на испити во Априлска (дополнителна) сесија 2017 година

Се информираат студентите од прв циклус на студии дека е потребно да реализираат навремена уплата на финансиски средства за пријавување на испити во Априлска (дополнителна) сесија 2017 година.

Соопштение за 2 циклус студии

Се известуваат сите постдипломци дека е пријавувањето на испити за априлска сесија 2017 ќе се одвива од 03.04.2017 до 07.04.2017. Потребно е да се приложат:

Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии

Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии - март 2017 г.

Информација за уплата на финансиски средства за студентите од прв циклус на студии

Се информираат студентите од прв циклус на студии дека уплата на финансиски средства за надоместоците за студирање на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип може да ги реализираат преку уплата на:

Соопштение за сите студенти

Почитувани студенти, документите за студирање се подигаат кај референтите за студентски прашања на соодветниот факлултет.

Наставата во летниот семестар почнува на 20 февруари

Сите наставни центри и факултети на Универзитетот „Гоце Делчев“ со настава во летниот семестар започнуваат на 20 февруари...

Распоред Институт за јазици - Интернационални студенти

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ, ИДНИ НАШИ СТУДЕНТИ

Информација за продолжување на рокот за пријавување на испити во Февруарска Втора испитна сесија 2017 (втора декада)

Се информираат сите студенти од прв циклус на студии дека рокот пријавување на испити во Февруарска Втора испитна сесија 2017 (втора декада) е продолжен заклучно со 04.02.2017 година, 23.59 часот.

Соопштение за трет циклус на студии

Продолжување на рокот за запишување на трет циклус студии. Студентите на трет циклус студии може да се запишуваат и на 3, 4 и 5.1.2017 година.

Соопштение за студентите на втор циклус на студии на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН во учебната 2016/2017 година дека за предметите се  ангажирани следните професори, соодветно: