22/05/2017
Се известуваат сите постдипломци дека заверувањето на летен семестар и пријавувањето на испити за јунска сесија ќе се одвиваат во период од 25.5.2017 до...