03/03/2017
Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии - март 2017 г.   Технолошко-технички факултет:  21 март 2017 г. – 12 часот...