Референци

Рудник „САСА“ ДОО Македонска Каменица

ДТПУ „Бучим“ ДООЕЛ Радовиш

ТАВ ДООЕЛ Македонија Подружница Аеродром „Александар Велики“ – Скопје

ТАВ ДООЕЛ Македонија Подружница Аеродром „Св.Апостол Павле“ – Охрид

Термоелектрана топлана ТЕ-ТО АД Скопје

ТИТАН Цементарница „Усје“ , Скопје

ВИП Оператор

Прориск, ДООЕЛ Скопј