Соопштенија


Пронаоѓање и искористување на пазарни можности преку: Истражување на пазар, брендирање и промоција на социјални медиуми

Повеќе за пакет обуки од областа на маркетингот

Центарот за доживотно учење при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, организира обука за Оралнохируршки процедури во менаџментот на флап-дизајн: резенки, инструменти и техники на шиење – основно ниво.

Контакт

pavlinka.pavlova@ugd.edu.mk        (032 550 093)

borka.tushevska@ugd.edu.mk         (032 550 458)

ПРИЈАВА (.docx)

ПРОГРАМА (.PDF)


Нашата локација

Контактирајте не

 • Phone:
  + 389 032 550 093
 • Email:
  pavlinka.pavlova@ugd.edu.mk
 • Address:
  ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
  П. фах 201
  2000 Штип, Р Македонија