Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

ФОТОГРАФИРАЊЕ НА АПСОЛВЕНТИ 2021

Почитувани студенти,
Ве известуваме дека е организирано апсолвентското фотографирање за сите факултети на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип.

Цената на фотографирањето за табло изнесува 900 денари. Истите се подмируваат при фотографирање во студиото или на Кампусот (доколку фотографирањето е во друг град.) Фотографирањето за сите студенти во Штип ке се одвива во “Инфо Медиа Студио” – Зграда Порта Пролет - 1ви Кат. Студентите од останатите градови ке бидат фотографирани на кампусот каде се одвиваат нивните студии.

Во пакетот е вклучено:
1. 10 фотографии 6x9 од кои една е за табло
2. 16 фотографии 4x6
3. 2 фотографии 13x18
4. Голема Фотографија А4
4. Снимање на Апсолвентските вечери во FULL HD. Истите ке може да се симнат од сервер преку даден линк.
5. Мало табло за секој апсолвент
6. Изработка на големо табло за секој факлутет

Датуми за фотографирање на студентите кои студираат во Штип:

01.03.2021 до 12.03.2021 – Факултет за медицински науки

15.03.2021 и 16.03.2021 - Економски Факултет

17.03.2021 – Машински Факултет

18.03.2021 – Техничко – Технолошки Факултет

19.03.2021 – Музичка Академија и Ликовна Академија

22.03.2021 до 25.03.2021 – Факултет за Природни – Технички науки

29.03.2021 и 30.03.2021 – Правен Факултет

23.03.2021 – Факултет за Образовни науки

26.03.2021 – Земјоделски Факултет

01.04.2021 – Електротехнички Факултет

02.04.2021 до 06.04.2021 – Факултет за Информатика

07.04.2021 до 09.04.2021 – Факултет за Туризам и Бизнис логистика

12.04.2021 до 16.04.2021 – Филолошки Факултет

Датумите се фиксни и важат за сите студенти (редовни или вонредни). За била каква консултација или информација обратете се на 078 379 346.

Датуми за фотографирање на студентите кои студираат во останатите градови дополнително ке бидат информирани преку соопштение во нивните кампуси, веб сајтот на универзитетот и студентското радио УГД – ФМ.

Детален распоред за студенти од сите градови и кампуси по насоки:

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ - Апсолвенти – Штип – 01.03.2021 до 12.03.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот.

- Општа медицина – 01.03.2021 – 03.03.2021

- Фармација – 04.03.2021

- Дентална медицина и Акушерки – 05.03.2021

- Физиотерапевти – стручни студии – 08.03.2021

- Медицински сестри и Стоматологија – стручни студии – 09.03.2021 и 10.03.2021

- Медицински лаборанти и Оптометрија и очна оптика – 11.03.2021

- Забен техничар и протетичар и Лаборанти – стручни студии – 12.03.2021

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип – 15.03.2021 и 16.03.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот

- Апсолвенти – Скопје – 20.04.2021 – во Кампусот во Скопје во период од 10:00 до 16:00 часот

- Апсолвенти – Струмица – 21.04.2021 – во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 ч.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип – 01.04.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип – 26.03.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот

Апсолвенти – Струмица – 21.04.2021 – во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

Апсолвенти – Кавадарци – 22.04.2021 – во Кампусот во Кавадарци во период од 10:00 до 16:00

Апсолвенти – Прилеп – 23.04.2021 – во Кампусот во Прилеп во период од 10:00 до 16:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА ▪ Апсолвенти – Штип – 02.04.2021 до 06.04.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот

- 02.04.2021 Компјутерско инженерство и технологии

- 05.04.2021 Матетматика и Бизнис информатика

- 06.04.2021 Информатика и Компјутерски науки

- Апсолвенти – Скопје – 20.04.2021- во Кампусот во Скопје во период од 10:00 до 16:00 часот

- Апсолвенти – Струмица – 21.04.2021 - во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

- Апсолвенти – Кавадарци – 22.04.2021 - во Кампусот во Кавадарци во период од 10:00 до 16:00ч.

ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА

- Апсолвенти – Штип – 19.03.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 Апсолвенти – Штип – 17.03.2021- во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот

Апсолвенти – Струмица – 21.04.2021 – во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

MУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

- Апсолвенти – Штип –19.03.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 18:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ

Апсолвенти – Штип – 23.03.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот

Апсолвенти – Струмица – 21.04.2021 – во Кампусот во Струмица во период од 11:00 до 16:00 часот

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Апсолвенти – Штип и Струмица – 29.03.2021 и 30.03.2021 - во Судницата на Правен Факултет во Штип во период од 11:00 до 17:00 часот

Апсолвенти – Скопје – 20.04.2021 – во Кампусот во Скопје во период од 10:00 до 16:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ– ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Апсолвенти – Штип – 22.03.2021 до 25.03.2021 во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот

Апсолвенти – Скопје – 20.04.2021 – во Кампусот во Скопје во период од 10 :00 до 16:00 часот

Апсолвенти – Кавадарци – 21.04.2021 – во Кампусот во Кавадарци во период од 11:00 до 16:00

Апсолвенти – Прилеп – 23.04.2021 – во Кампусот во Прилеп во период од 10:00 до 16:00 часот

Апсолвенти – Струмица – 21.04.2021 – во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Апсолвенти – Штип – 18.03.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

Апсолвенти – Прилеп – 23.04.2021 – во Кампусот во Прилеп во период од 10:00 до 16:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА

Апсолвенти – Штип – 07.04.2021 до 09.04.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот Туризам и Гастрономија, исхрана и диететика – 07.04.2021 Хотелско-ресторантска насока – 08.04.2021 Бизнис логистика – 09.04.2021

Апсолвенти – Скопје – 26.04.2021 до 29.04.2021 - во Кампусот во Скопје во период од 10:00 до 16:00 часот - 26.04.2021 Хотелско-ресторантска насока и Гастрономија, исхрана и диететика 27.04.2021 - Бизнис администрација 28.04.2021 и 29.04.2021 - Бизнис логистика

Апсолвенти – Гевгелија – 30.04.2021 - во Кампусот во Гевгелија во период од 11:00 до 16:00 часот

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Апсолвенти – Штип –12.04.2021 до 16.04.2021 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:00 часот.

Германски јазик и книжевност – 12.04.2021

Италијански, Македонски и Турски Јазик – 13.04.2021

Англиски јазик и книжевност -Наставна насока и

Преведувачи и толкувачи 14.04.2021до 16.04.2021

ИНФО МЕДИА СТУДИО