21/02/2017
Се информираат сите студенти дека во текот на денот (21.02.2017) можна е кратка недостапност на web порталот за студенти (еИндекс) поради надоградба на...