Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов: „Теоретска и експериментална студија за примена на електрохемиски регенеративни електродни механизми во аналитиката на лекови во услови на циклична скалеста волтометрија„ „Theoretical and experimental study on application of electrochemical regenerative electrode mechanisms in drug analysis under conditions of cyclic staircase voltammetry“, од Софија Петковска.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 22.12.2022 година со почеток во 12:00 часот, во Свечената сала на ЗФ, Кампус 2.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов: „СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВA ЗА РАЗВОЈ НА КЕТЕРИНГ УСЛУГИТЕ“ на англиски јазик „MODERN TRENDS AND PERSPECTIVE FOR DEVELOPMENT OF CATERING SERVICES“ од Зоран Николовски.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 22.12.2022г. со почеток во 14:00 часот во Свечената сала на Правен факултет, УГД Штип.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Гастрономијата како фактор за развој на угостителството и туризмот во Република Северна Македонија“ „Gastronomy as a factor for development of the catering and tourism in the Republic of North Macedonia“ од Горан Антониевски.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 23.12.2022г. со почеток во 12:00 часот во Свечената сала на Правен факултет, УГД Штип.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - јавна одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Когнитивно функционирање и квалитет на живот кај пациенти со шизофренија„ „Cognitive functioning and quality of life in patients with schizophrenia“, од Имран Мемеди.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на ден 19.12.2022 година со почеток во 12:00 часот, во Свечената сала на ЗФ, Кампус 2.

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОКТОРСКИ СЕМИНАР 29.11.2022 г.

Се известуваат  заинтересираните студенти на трет циклус студии запишани на студиските програми од подрачјето на Медицински науки и Здравство дека ќе се одржи Докторски семинар   online на платформата за далечинско учење Microsoft Teams на ден 29.11.2022г. со почеток од 10:00 часот. Присуството на менторот за студентот кој учествува на докторскиот семинар е задолжително. Сите заинтересирани кои ќе се пријават да присуствуваат на докторскиот семинар, од страна на проф.д-р Емилија Јаневиќ Ивановска, ќе добијат линк за да се вклучат на докторскиот семинар.

Пријавите да се достават најдоцна до 25.11.2022 година кај Сашка Атанасова, на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.. Презентациите да се достават најдоцна до 28.11.2022г. кај проф.д-р Емилија Јаневиќ Ивановска  на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Повеќе...