Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

Студентот којшто не го положил испитот може да го преполага.

Испитот од еден наставен предмет може да се повтори најмногу 4 (четири) пати, од кои четвртиот пат испитот се изведува пред комисија составена од 3 (три) члена, од наставници од исто или сродно наставно-научно подрачје.

Преполагање на испит не е можно во ист испитен рок, туку само во наредниот испитен рок. Студентот кој и по четвртиот пат не успеал да го положи испитот е должен во наредната академска година повторно да го запише тој предмет. Студентот кој во наредната година повторно го запишал предметот се смета дека испитот по тој предмет во таа година го полага за прв пат, без оглед на тоа дали при првото запишување на тој предмет испитот веќе го полагал. За секое повторно запишување на предмет (кој студентот го повторува), студентот е должен да уплати соодветен паричен надоместок чија висина со одлука ја определува Универзитетскиот сенат.