E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •   

Документи за запишување на УГД 2017-2018

Се информираат сите примени кандидати дека запишувањето (со приложување на подолу наведените потребни документи и уплати) ќе се реализира на истите локации каде што претходно биле приложени документите за пријавување. Запишувањето на кандидатите од прв уписен рок ќе се реализира на 24.8.2017, четврток и 25.8.2017, петок. Потребни документи за запишување во Прв циклус студии за студиската 2017/18 година се:

 1. Индекс
 2. Три фотографии (2 од 6х9 и 1 од 4х5)
 3. Пријавни листови:
 • Розов лист (за прв семестар)
 • Семестрален лист (за прв семестар)
 • Договор за студирање
 • Две уплати по 50 денари за административна такса

Жиро-сметка на Буџет на РМ 100000000063095

Банка на примач: НБРМ

Уплатна сметка 840 174 03161

Приходна шифра 722313

Програма 00

 • Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари за тековната година и склучен договор со компанијата за периодот за целокупното студирање.

 

 1. Потврда за уплатени 6,125.00 денари – за партиципација (прва рата) – за редовни студенти во државна квота за сите факултети. За дисперзираните студии партиципацијата изнесува 3,065.00 денари.
 • Потврда за уплатени 12,250.00 денари – за партиципација (прва рата) – за редовни студенти со кофинансирање за сите факултети. За дисперзираните студии партиципацијата изнесува 3,065.00 денари.
 • Потврда за уплатени 12,250.00 денари – за партиципација (прва рата) – за вонредни студенти за сите факултети.

Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 18

Приходна шифра: 723012

Програма 44

Образец ПП50

 

 1. Потврда за уплатени 400,00 денари – за материјални трошоци и за солидарна одговорност на ниво на Универзитет.

Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 18

Приходна шифра: 723019

Програма 44

Образец ПП50

 

 1. Потврда за уплатени 300,00 денари за надомест за книжен фонд на Универзитетот.

Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 56

Приходна шифра: 723019

Програма 44

Образец ПП50

 

 1. Потврда за уплатени 150,00 денари за студентски парламент.

Жиро -  сметка на ЗСПУ „Гоце Делчев“ Штип: 200002248241063

Стопанска банка

Образец ПП10

 

 1. Потврда за уплатени 760,00 денари за информатички и културни активности.

Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 60

Приходна шифра: 723119

Програма 44

Образец ПП50

 

 1. Потврда за уплатени 1,000.00 денари за потрошен лабораториски материјал / теренска настава.

Жиро -  сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 18

Приходна шифра: 723014

Програма 44

Образец ПП50

 

 1. Потврда за уплатени 500,00 денари за упис на прв семестар

Жиро - сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип : 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600160330

Единка 788, Корисник 18

Приходна шифра: 723019

Програма 44

Образец ПП50

 

 1. Потврда за уплатени 390.00 денари за спортски активности

Жиро -  сметка на Универзитетски спортски центар – Штип

Банка на примачот: Стопанска банка

Сметка: 200001926783548

Образец ПП10