Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

ФОТОГРАФИРАЊЕ НА АПСОЛВЕНТИ 2020

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека е организирано апсолвентското фотографирање за сите факултети на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип.

Цената на фотографирањето за табло изнесува 900 денари. Истите се подмируваат при фотографирање во студиото или на Кампусот (доколку фотографирањето е во друг град.) Фотографирањето за сите студенти во Штип ке се одвива во “Инфо Медиа Студио” – Зграда Порта Пролет - 1ви Кат. Студентите од останатите градови ке бидат фотографирани на кампусот каде се одвиваат нивните студии.

Во пакетот е вклучено:
1. 10 фотографии 6x9 од кои една е за табло
2. 16 фотографии 4x6
3. 2 фотографии 13x18
4. Снимање на Апсолвентските вечери во FULL HD. Истите ке може да се симнат од сервер преку даден линк.
5. Мало табло за секој апсолвент
6. Изработка на големо табло за секој факлутет

Датуми за фотографирање на студентите кои студираат во Штип:

02.03.2020 до 13.03.2020 – Факултет за медицински науки

17.03.2020 - Економски Факултет

18.03.2020 – Машински Факултет

19.03.2020 – Техничко – Технолошки Факултет

19.03.2020 – Ликовна Академија

20.03.2020 – Музичка Академија

23.03.2020 до 26.03.2020 – Факултет за Природни – Технички науки

30.03.2020 и 31.03.2020 – Правен Факултет

24.03.2020 – Факултет за Образовни науки

27.03.2020 – Земјоделски Факултет

02.04.2020 – Електротехнички Факултет

03.04.2020 до 07.04.2020 – Факултет за Информатика

08.04.2020 до 10.04.2020 – Факултет за Туризам и Бизнис логистика

13.04.2020 до 17.04.2020 – Филолошки Факултет

Датумите се фиксни и важат за сите студенти (редовни или вонредни). За била каква консултација или информација обратете се на 076 220 166.

Датуми за фотографирање на студентите кои студираат во останатите градови дополнително ке бидат информирани преку соопштение во нивните кампуси, веб сајтот на универзитетот и студентското радио УГД – ФМ.

Детален распоред за студенти од сите градови и кампуси по насоки:

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип – 16.03.2020 и 17.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Апсолвенти – Скопје – 03.03.2020 – во Кампусот во Скопје во период од 10:00 до 16:00 часот

- Апсолвенти – Струмица – 04.03.2020 – во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип – 22.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 19:00 часот

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип – 27.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Апсолвенти – Струмица – 05.03.2020 – во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

- Апсолвенти – Кавадарци – 10.03.2020 – во Кампусот во Кавадарци во период од 10:00 до 16:00 часот

- Апсолвенти – Прилеп – 09.03.2020 – во Кампусот во Прилеп во период од 10:00 до 16:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА

▪ Апсолвенти – Штип – 03.04.2020 до 07.04.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Компјутерско инженерство и технологии – 03.04.2020

- Матетматика – 06.04.2020

- Бизнис информатика – 06.04.2020

- Информатика – 07.04.2020

- Компјутерски науки – 07.04.2020

▪ Апсолвенти – Скопје – 03.03.2020- во Кампусот во Скопје во период од 10:00 до 16:00 часот

▪ Апсолвенти – Струмица – 06.03.2019 - во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

▪ Апсолвенти – Кавадарци – 10.03.2020 - во Кампусот во Кавадарци во период од 10:00 до 16:00 часот

ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА

- Апсолвенти – Штип – 15.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип – 18.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Апсолвенти – Струмица – 06.03.2020 – во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

- Апсолвенти – Штип – 02.03.2020 до 13.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Општа медицина – 02.03.2020 – 04.03.2020

- Фармација – 05.03.2020

- Дентална медицина и Акушерки – 06.03.2020

- Физиотерапевти – стручни студии – 09.03.2020

- Медицински сестри и Стоматологија – стручни студии – 10.03.2020 и 11.03.2020

- Медицински лаборанти и Оптометрија и очна оптика – 12.03.2020

- Забен техничар и протетичар и Лаборанти – стручни студии – 13.03.2020 MУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

- Апсолвенти – Штип –20.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 18:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ

- Апсолвенти – Штип – 21.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 19:00 часот

- Апсолвенти – Струмица – 11.03.2020 – во Кампусот во Струмица во период од 11:00 до 16:00 часот ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип и Струмица – 30.03.2020 и 31.03.2020 - во Судницата на Правен Факултет во Штип во период од 11:00 до 17:30 часот

- Апсолвенти – Скопје – 11.03.2020 – во Кампусот во Скопје во период од 10:00 до 16:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ – ТЕХНИЧКИ НАУКИ

- Апсолвенти – Штип – 23.03.2020 до 26.03.2020 во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Апсолвенти – Скопје – 03.03.2020 – во Кампусот во Скопје во период од 10 :00 до 16:00 часот

- Апсолвенти – Кавадарци – 10.03.2020 – во Кампусот во Кавадарци во период од 11:00 до 16:00 часот - Апсолвенти – Прилеп – 09.03.2020 – во Кампусот во Прилеп во период од 10:00 до 16:00 часот

- Апсолвенти – Струмица – 06.03.2020 – во Кампусот во Струмица во период од 10:00 до 16:00 часот

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип – 19.03.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Апсолвенти – Прилеп – 09.03.2020 – во Кампусот во Прилеп во период од 10:00 до 16:00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА

Апсолвенти – Штип – 08.04.2020 до 10.04.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Гастрономија, исхрана и диететика – 27.03.2020

- Туризам – 28.03.2020

- Хотелско-ресторантска насока – 28.03.2020

- Бизнис логистика – 28.03.2020

▪ Апсолвенти – Скопје – 11.03.2020 до 18.03.2020 - во Кампусот во Скопје во период од 10:00 до 16:00 часот

- Хотелско-ресторантска насока – 11.03.2020

- Гастрономија, исхрана и диететика - 12.03.2020

- Бизнис администрација – 13.03.2020

- Бизнис логистика – 16.03.2020 до 18.03.2020

▪ Апсолвенти – Гевгелија – 19.03.2020 - во Кампусот во Гевгелија во период од 11:00 до 16:00 часот ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

- Апсолвенти – Штип –13.04.2020 до 17.04.2020 - во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:00 до 17:30 часот

- Германски јазик и книжевност – 13.04.2020

- Италијански, Македонски и Турски Јазик – 14.04.2020

- Англиски јазик и книжевност – Наставна насока – 15.04.2020 и 16.04.2020

- Англиски јазик и книжевност – Преведувачи и толкувачи – 17.04.2020

ИНФО МЕДИА СТУДИО