Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •   

УПИСИ 2018/2019 Г.

   
 • Конкурс за прв циклус 2018-2019

 • Модул за електронско пријавување на кандидати на конкурс

 • Преглед на резултати од рангирање

 • Информација за тестирање на знаења и умеење

  ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА (приемниот испит се полага во еден ден)

  Приемниот испит се состои од два дела: писмен и практичен.

  • ВО ПИСМЕНИОТ ДЕЛ, кандидатите треба да напишат есеј за нивната поврзаност со танцот.
  • ВО ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ да покажат кореографија или импровизација, која самите ќе ја одберат во траење од најмалку една најмногу три минути.

  Во практичниот дел ќе се одвива и кратко интервју на комисијата со секој пријавен кандидат.

  (студентите ќе дојдат да го полагаат практичниот дел од приемниот испит, а краткиот есеј ќе го имаат подготвено од дома и ќе го донесат кога ќе полагаат практичен дел)

  ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА (приемниот испит се полага во три дена)

  КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО

  • 1 ден - Цртање портрет
  • 2 ден - Цртање акт
  • 3 ден - Сликање мртва природа со акварел

  ВАЈАРСТВО

  • 1 ден - Цртање портрет
  • 2 ден - Цртање акт
  • 3 ден - Вајање слободна форма во глина

  Секоја поединечна задача се изведува во времетраење од 4 часа.

  МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА (приемниот испит се полага во еден ден)

  Студиска програма: Теорија на музиката и музичка педагогија

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈА)

  • Градење на зададени трозвуци,
  • Градење на трозвуци и четиризвуци со зададен басов тон,
  • Градење на квинтакорди во зададени тоналитет со зададени стапала.

  Литература:

  1. Marko Tajcevic. 1962. Osnovna teorija muzike.Beograd: Prosveta

  III – ДЕЛ (ПИЈАНО)

  • Полифона композиција по избор
  • Соната по избор
  • Етида по избор
  • Композиција по слободен избор

  Студиска програма: Етнокореологија

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ЕТНОКОРЕОЛОГИЈА)

  1. практични познавања на етнокореолошката наука

  • играорски предиспозиции
  • играчки репертоар
  • синхронизирани вежби
  • методика на народни ора

  2. теориски познавања на етнокореолошката наука

  Литература:

  1. Димоски Михаило, Народните ора и орската традиција, Етнологија на Македонците, МАНУ, Скопје 1996, стр. 281-286.
  2. Пенушлиски Кирил, Македонски фолклор, Историски преглед, Ора и орски песни, Матица македонска, Скопје- Мелбурн, 1999, стр. 509-519.
  3. Јаневски Владимир, Главни карактеристики на играорните подрачја, Зборник на трудови II, Илинденски денови, Битола 2010.

  Студиска програма: Музичар изведувач (Флејта, Обоа, Кларинет, Хорна, Труба, Тромбон, Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ)

  • Етида по избор
  • Виртуозна пиеса
  • Циклично дело

  Студиска програма: Музичар изведувач (пијано)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ПИЈАНО)

  • Полифона композиција по избор
  • Концертна етида по избор
  • Соната по избор
  • Композиција по слободен избор

  Студиска програма: Соло пеење

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Диктат - во тоналитет до два предзнаци
  • Пеење прима виста на непозната вежба
  • Слушање и препознавање на трозвуци

  II – ДЕЛ (ВОКАЛНО ПЕЕЊЕ)

  Изведба на три композиции од различни епохи :

  • Стара класика
  • Романтизам
  • Арија

  Кандидатот одбира по сопствен избор со кој композиции ќе се претстави.

  Студиска програма: Џез студии (џез гитара, џез бас, џез тапани, џез саксофон, џез труба, џез пијано)

  I – ДЕЛ (СОЛФЕЖ)

  • Слушање, препознавање на интервали и трозвуци.

  II – ДЕЛ (ПИСМЕН ТЕСТ)

  • Теорија – Историја

  Литература:

  • The History of Jazz – Ted Gioia (или извор по слободен избор на кандидатот),
  • Тhe Jazz Theory Book – Mark Levine (или извор по слободен избор на кандидатот).

  III – ДЕЛ (МАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ)

  • Блуз композиција (слободен избор)
  • Џез стандард (слободен избор)

  Литература:

  • The Real Book – Jazz Standards, (или извор по слободен избор на кандидатот)
 • Рокови за пријавување, проверка на знаење и умеење и запишување

   

   

 •  
Лице за информации:
 

Локација: