Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

 

Листа на ментори за трет циклус студии за 2023-24 г.  Листата на универзитетски изборни предмети 2017

 

Кампус 2

2016

2017

2018

2020

2021

2022

2023

Регистар на студиски програми и називи на дипломи 2020-2021

 

Студиска програма

Звање

КАМПУС 2

Земјоделски факултет

1

Преработка и конторла на анимални производи

Доктор по биотехнички науки-Преработка и контрола на анимални производи  180 ЕКТС

2

Фитомедицина

Доктор по битехнички науки 180 ЕКТС

3

Генетеки аи селекција на растително производство

Доктор по биотехнички науки-Генетика и селекција на растително производство  180 ЕКТС

4

Лозарство

Доктор по биотехнички науки-Лозарство  180 ЕКТС

5

Наука за земјиштето и хидрологија

Доктор по биотехнички науки-Наука за земјиштето и хидрологија  180 ЕКТС

6

Растителна биотехнологија

Доктор по биотехнички науки-Растителна биотехнологија  180 ЕКТС

7

Растителни производство

Доктор по биотехнички науки-Растително производство  180 ЕКТС

8

Енологија

Доктор по биотехнички науки-Енологија  180 ЕКТС

Факултет за природни и технички науки

1

Геологија и геофизика

доктор на технички науки 180 ЕКТС

2

Наоќалишта на минерални суровини

доктор на технички науки 180 ЕКТС

3

Хидрологија и геотехника

доктор на технички науки 180 ЕКТС

4

Петрологија,минерологија и геохемија

доктор на технички науки 180 ЕКТС

5

Рударство-површинска експлоатација

доктор на технички науки 180 ЕКТС

КАМПУС 4

Факултет за туризам и бизнис логистика

1

Туризам и угостителство

Доктор на науки по туризам и угостителство