Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

Школарината за странските студенти за учебната 2018/2019 година изнесува 500 ЕУР (во денарска противвредност) за еден семестар на сите единици на Универзитетот, освен на Факултетот за медицински науки, каде што школарината за еден семестар изнесува 750 ЕУР (во денарска противвредност), како и 100 ЕУР (во денарска противвредност) за лабораториски трошоци, доколку поинаку не е регулирано со договор за меѓууниверзитетска соработка.

Кандидатите кои ќе посетуваат курс по македонски јазик во траење од шест месеци, за што се добиваат сертификати за А1 и А2 ниво, потребно е да уплатат парични средства во износ од 1000 ЕУР во денарска противвредност на жиро-сметката што е наведена во договорот.

Во оваа категорија влегуваат и кандидатите - странски државјани чии родители или, пак, тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија.


 Pavlinka Pavlova - Miteva

  Tel: +389 32 550 093

 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

  Fax: +389 32 390 700

Address: „Krste Misirkov“  No.10-A P.O. Box 201 
Stip 2000 
Macedonia