За нас

Во лабораторијата за електронска микроскопија може да се проучува морфологијата и хемискиот состав на најразлични материјали (висок и низок вакуум)...

СЕМ анализи
Лабораторија за електронска микроскопија
Оптичка микроскопија

Проекти

Проекти кои користат услуги

Повеќе...

Резултати

Резултати кои може да ги добиете

Повеќе...

Брошура


Примери од анализи

За повеќе слики погледнете во галерија.Новости

 • Набавен е инструмент за напарување, Modular Coater system за напарување на примероците со злато (Au) и јаглерод (C)
 • Лабораторијата е акредитирана и работи по ISO 17025:2006

Контакт

 • Телефон:
  032/ 550-569
 • Email:
  semlab@ugd.edu.mk
 • Адреса:
  ул. „Гоце Делчев“ бр.89
  2000, Штип
  Р. Македонија