Новости

 • Набавен е инструмент за напарување, Modular Coater system за напарување на примероците со злато (Au) и јаглерод (C)
 • Лабораторијата е акредитирана и работи по ISO 17025:2006

Контакт

 • Телефон:
  032/ 550-569
 • Email:
  semlab@ugd.edu.mk
 • Адреса:
  ул. „Гоце Делчев“ бр.89
  2000, Штип
  Р. Македонија