Персонал

ВРАБОТЕНИ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Раководител на центарот

Доц. д-р Билјана Митевска-Попевска

Соработник за реализација на спортски активности, реализатор на наставата по Спорт и рекреација во Штип

М-р Љупче Нехтенин

Реализатор на спорт и спортски активности и тренер пинг - понг

Ване Барбареев

Домар и економ во спортската сала „Јордан Мијалков“

Рате Арсовски