Search
|     contact@ugd.edu.mk

Проректор за наука

одговорен за организација на научната дејност

Проф. д-р Зденка Стојановска

Проректорот за наука е клучен академски лидер одговорен за надзор на научните катедри и програми во рамките на Универзитетот.

Нејзината примарна улога е да обезбеди квалитет, релевантност и унапредување на научното образование и истражување. Таа соработува со факултетите, истражувачите и администраторите за да развие и да имплементира стратешки планови, политики и наставни програми во согласност со визијата и целите на Универзитетот.

Проректорот, исто така, игра клучна улога во процесите на регрутирање, унапредување и евалуација на факултетите, поттикнување интердисциплинарни соработки, управување со финансирањето на истражувањето и олеснување на партнерствата со надворешни организации.

Функцијата Проректор за наука ја извршува проф. д-р  Зденка Стојановска од Факултетот за медицински науки.