Search
|     contact@ugd.edu.mk

јуни 18, 2024

Вести

15 години традиција на „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“

На 13 јини 2024 година Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип по 15. пат ја одржа јубилејната и самостојна традиционална и меѓународна „Туристичко-гастрономска изложба