Search
|     contact@ugd.edu.mk

јули 3, 2024

Вести

УГД дел од Европската алијанса на универзитети – Применети, поврзани, претприемачки и посветени европски универзитети

Универзитетот „Гоце Делчев“, заедно со уште осум други европски универзитети, како дел од Европска универзитетска алијанса, стана дел од Европски проект преку кој во наредниот период се здобива со можности