Search
|     contact@ugd.edu.mk

март 22, 2024

Вести

УГД им посака добредојде на Еразмус-студентите кои престојуваат во Штип

Одделението за меѓууниверзитетска соработка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и годинава со повеќе активности ќе се обиде престојот на странски студенти преку Еразмус програмата во Штип и на УГД