Search
|     contact@ugd.edu.mk

март 25, 2024

Вести

17 успешни години на УГД

Со Свечена академија како централен настан, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип ќе го одбележи Патронатот – годинава 17 години од основањето.