Search
|     contact@ugd.edu.mk

април 30, 2024

Вести

Проф. д-р Стојановски: Проектот „Newaves“ е одлична можност за зголемување на самоодржливоста на локалните радиостаници

По завршувањето на работната средба во Штип, партнерите од проектот „Newawes“ продолжуваат со активностите предвидени за создавање предуслови за поголема самоодржливост на локалните радиостаници.