Search
|     contact@ugd.edu.mk

Нашите професори

Наука

Признание за проф. д-р Тодор Серафимовски

Признание за успешно раководење со Националниот совет за високо образование и научноистражувачка дејност за проф. д-р Тодор Серафимовски, доделено од министерот за образование и наука Јетон Шаќири

Нашите професори

Проект за медиумска писменост на Факултетот за образовни науки

Во рамките на проектот за медиумска писменост на УСАИД, „Младите размислуваат“, ИКС и ИРЕКС, Факултетот за образовни науки започна со реализација на активностите на проектот за медиумска писменост. Цел е

УГД Блог

Зошто е потребен Синдикатот на вработените на УГД – Штип?

Синдикатот во западната цивилизација како организација постои од крајот на 18 и почетокот на 19 век, а ние зачекоривме во третата декада од 21 век и сѐ уште се плашиме и размислуваме дали да се зачлениме и да се вклучиме во синдикалното движење

УГД Блог

(Видео) Промовирана книгата „Размисли за образованието“ на проф. д-р Кирил Барбареев

Книгата „Размисли за образованието“ денес беше промовирана во просториите на Факултетот за образовни науки. Станува збор за серијал на книги, а ова е прва книга од тој серијал

УГД Блог

Излегоа од печат две книги од проф. д-р Оливер Цацков

„Лексикон на Македонскиот фронт 1915 – 1918“ и „25-тиот час на Македонскиот фронт 1915-1918“ се двете историски книги кои неодамна ги објавија професорот Оливер Цацков и професорката Анита Илиева-Николовска од Лексикографскиот центар на Македонската академија на науките и уметностите

УГД Блог

„Во амфитеатар со… проф. д-р Биљана Балабанова“

Име и презиме: Биљана Балабанова Факултет каде што предавам, титула и област на специјализација: Земјоделски факултет, вонреден професор во научната област хемија на земјиште и тековно ја извршувам функцијата продекан на

УГД Блог

„Во амфитеатар со“ – проф. д-р Даниела Коцева

Име и презиме: Даниела Коцева Факултет каде предавам, титула и област на специјализација: Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, вонреден професор од областите социологија и социологија

УГД Блог

Излезе од печат книгата „Медиумите во Штип: (и)сторија на подеми и падови“

Проф. д-р Андон Мајхошев е автор на книгата „Медиумите во Штип: (и)сторија на подеми и падови“, која неодамна излезе од печат. Станува збор за историски осврт на медиумите, новинарите и новинарството во Штип.

УГД Блог

„Во амфитеатар со“ проф. д-р Александра Милева

Име и презиме: Александра Милева Факултет каде што предавам, титула и област на специјализација: Факултет за информатика, редовен професор, област безбедност на компјутерски системи и мрежи и криптографија. Образование: Основно и

УГД Блог

„Во амфитеатар со“ проф. д-р Стојко Стојков

Име и презиме: Стојко Стојков Факултет каде што предавам, титула и област на специјализација: Предавам на Факултетот за образовни науки како вонреден професор од областите на средновековна историја и византологија, специјализирам

УГД Блог

„Во амфитеатар со…“ – проф. д-р Фиданка Трајкова

Име и презиме: Фиданка Трајкова Факултет каде што предавам, титула и област на специјализација: Земјоделски факултет, редовен професор, област физиологија на растенијата/ градинарство. Образование: Завршено формалното образование во три циклуси студии

УГД Блог

„Во амфитеатар со“ – проф. д-р Тамара Јованов-Апасиева

Име и презиме: Тамара Јованов-Апасиева Факултет каде што предавам, титула и област на специјализација: Економски факултет при УГД, вонреден професор, област – маркетинг. Образование: Формално – Магистратура и докторат во областа, Економски